FULLMÄKTIGE I SOBRA (FUM)

Örebro studentkårs fullmäktige är organisationens högst beslutande organ. I fullmäktige sitter ledamöter från alla kårsektionerna i Örebros studentkår. Storlek på institutionen och antalet medlemmar i kårsektionen avgör hur många ledamöter varje kårsektion får, Sobra har hela 6 stycken! Ledamöterna är valda av Sobras egna medlemmar för att representera kårsektionen och föra dess talan. Fullmäktigemöten sker fyra gånger per år, och då fattas beslut på en övergripande nivå om vilken riktning Örebro studentkår ska gå. Exempel på sådant fullmäktige beslutar om är budget, verksamhetsplan, åsiktdokument och val av studentrepresentanter och heltidsarvoderade.

SOBRAS REPRESENTANTER I FUM 2021/2022

FUM-LEDAMOT: 

Ålder: 

Studerar: 

Mail: sobra.fum@orebrostudentkar.se

Favoritgodis:

SobraHemsidaProfilTjej.png

FUM-LEDAMOT: 

Ålder:

Studerar: 

Mail: sobra.fum@orebrostudentkar.se

Favoritgodis: 

SobraHemsidaProfilTjej.png

Ålder: 

Studerar: 

Mail: sobra.fum@orebrostudentkar.se

Favoritgodis: 

FUM-LEDAMOT: 

SobraHemsidaProfilTjej.png
SobraHemsidaProfilTjej.png

SUPPLEANT: 

Ålder:

Studerar:

Mail: sobra.fum@orebrostudentkar.se

Favoritgodis:

FUM-LEDAMOT:

Ålder:

Studerar:

Mail: sobra.fum@orebrostudentkar.se

Favoritgodis:

SobraHemsidaProfilTjej.png

Ålder:

Studerar: 

Mail: sobra.fum@orebrostudentkar.se

Favoritgodis: 

FUM-LEDAMOT: 

SobraHemsidaProfilTjej.png

FUM-LEDAMOT: 

SobraHemsidaProfilTjej.png

Ålder: 

Studerar:

Mail: sobra.fum@orebrostudentkar.se

Favoritgodis:

SUPPLEANT: 

Ålder: 

Studerar: 

Mail: sobra.fum@orebrostudentkar.se

Favoritgodis: 

SUPPLEANT: 

Ålder: 

Studerar: 

Mail: sobra.fum@orebrostudentkar.se 

Favoritgodis: