TEMAT FÖR INTRODUKTIONEN HT21

Hej alla nya och peppade studenter! Introduktionen inom Sobra genomsyras alltid av ett utvalt tema som gör introduktionen unik och spännande! Temat visar sig främst genom namnet på introgrupperna och genom vissa aktiviteter under introduktionen. Varje tema är speciellt utvalt och i anslutning till temat skapas en introgruppsfilm som avslöjar temat inför introduktionen. 

Temat för introduktionen är inget mindre än TIDSEPOKER! 

Årets introgrupper är:

- Antikens Grekland

- Forntida Egypten

- Vilda Västern

- Vikingatiden

- Discoeran

- Glada 20-talet

- Millennieskiftet

- 80-talet

- Flower Power
- Framtiden

INTROTEMA HT21: