TEMAT FÖR INTRODUKTIONEN VT21

Hej alla nya och peppade studenter! Introduktionen inom Sobra genomsyras alltid av ett utvalt tema som gör introduktionen unik och spännande! Temat visar sig främst genom namnet på introgrupperna och genom vissa aktiviteter under introduktionen. Varje tema är speciellt utvalt och i anslutning till temat skapas en introgruppsfilm som avslöjar temat inför introduktionen. 

Temat för introduktionen är inget mindre än PIXAR! 

Årets introgrupper är:

Toy Story
Brave

Monsters Inc

Finding Nemo

Inside Out

Up

Ratatouille

The Incredibles

INTROTEMA VT21: