UTBILDNINGSBEVAKNING I SOBRA

Sobrasektionen har en utbildningsbevakare per ämnesområde: socionom, kriminologi, jurist, rättsvetenskap samt psykologi. Utbildningsbevakarnas uppgift är att i samråd med lärare och kursansvariga förbättra kurserna och programmen. Tillsammans ser de över kursernas innehåll och kvalité samt arbetar för att motverka att orättvisor och diskriminering uppstår. Utbildningsbevakarna arbetar även för att säkerställa att studenterna får den utbildning de har rätt till och blivit lovade. Givetvis eftersträvas en bra dialog med aktuella lärare för fortlöpande kommunikation om studenternas utbildning.

För att utbildningsbevakningen ska fungera effektivt krävs kursrepresentanter. Kursrepresentanter är studenter som samlar in information från sin kurs och fångar upp såväl problem som positivitet. De synpunkter som kursrepresentanter får in ska framföras till Sobrasektionens utbildningsbevakare. Utbildningsbevakaren hanterar i sin tur de ärenden som kommer in i samråd med sektionens övriga utbildningsbevakare. En del problem hanteras lämpligen genom dialog med Örebro Studentkårs Utbildningsbevakarråd medan andra, större ärenden, hanteras av kårens studentombud.

ORDFÖRANDE UTBILDNINGSBEVAKNING: 
Aurora Hjertell

Studerar: 

Beskrivning av styrelsepost: Som samordnande utbildningsbevakare är det min uppgift att koordinera och leda sektionens utibldningsbevakning. Utbildningsbevakning är något som arbetas med inom alla sektioner på universitetet och är ett arbete som sker i samband med Örebro Studentkår. Tillsammans med utbildningsbevakarna arbetar vi med att bevaka den utbildning som ges vid Örebro universitet.

Mail: utbildningsbevakning.sobra@gmail.com

superman_Fotor.jpg

UTBILDNINGSBEVAKARE - SOCIALT ARBETE: 
Vakant

Studerar: Socionomprogrammet

Beskrivning av utbildningsbevakarpost: 

Mail: socionom.sobra@gmail.com

SobraHemsidaProfilTjej.png

UTBILDNINGSBEVAKARE - JURIST: 
Vakant

Studerar: Juristprogrammet
Beskrivning av utbildningsbevakarpost: 

Mailjurist.sobra@gmail.com

superman_Fotor.jpg

UTBILDNINGSBEVAKARE - RÄTTSVETENSKAP: 
Vakant

Studerar: Rättsvetenskapsprogrammet
Beskrivning av utbildningsbevakarpost: 
Fun Fact: 
Mail: rattsvet.sobra@gmail.com

SobraHemsidaProfilTjej.png

UTBILDNINGSBEVAKARE - PSYKOLOGI:
Vakant

Studerar: Psykologprogrammet
Beskrivning av utbildningsbevakarpost: 

Mailpsykologi.sobra@gmail.com

SobraHemsidaProfilTjej.png

UTBILDNINGSBEVAKARE - KRIMINOLOGI:
Vakant

Studerar: Kriminologiprogrammet

Beskrivning av utbildningsbevakarpost: 

Mail: kriminologi.sobra@gmail.com