VAD ÄR SOBRA?

Sobra är en kårsektion som är en del av Örebro studentkår. Runt 800 av Örebro studentkårs ca 4000 medlemmar är anslutna till Sobra. Våra medlemmar läser på ett program eller en kurs inom JPS, institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Sobras medlemmar studerar alltså på: 

- Juristprogrammet

- Kriminologiprogrammet

- Psykologprogrammet

- Rättsvetenskapliga programmet

- Socionomprogramet

och kurser inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap eller socialt arbete. 

Vi arbetar främst med utbildningsbevakning och studiesociala aktiviteter för Sobras medlemmar. Utbildningsbevakare ser nämligen till att kvalitén på din utbildning håller vad universitetet lovar. Vi har även ett studiesocialt utskott som riktar sig till alla Sobras medlemmar som heter sexmästeriet. Utöver detta har vi ett nystartat utskott som heter Näringslivsutskottet [NLU]. NLU arbetar för att engagera och inspirera våra studenter genom att arrangera studiefrämjande aktiviteter. 

sobra_svartguld.png

Lite kuriosa om oss är att SOBRA står för Sociala, Beteende- och Rättsvetenskapliga Akademiker, så namnet är inte helt taget ur luften.