top of page

Aktuellt

Nedan hittar du information om vad som pågår inom SOBRA och Örebro Studentkår!

Sektionsmöte 28/9-23!

Alla i SOBRA är även välkommen till sektionsmöte 28/9 kl 17.15 i L1. Håll utskick på vår facebookgrupp (Kårsektionen sobra) för att kryssa i om du kommer. Detta är ett ypperligt tillfälle att ta del av information gällande vad sektionen gör just nu och kommer att göra innan årsskiftet. Vi kommer även välja in några nya till poster såsom FUM-ledamöter samt en ny General.

Vi ser helst att så många av er kommer och tar del av information samt är med att rösta så vi kan besluta på ett demokratiskt sätt👩‍⚖️🧑‍⚖️

Nomineringsperioden är nu igång och pågår till 21/9. Vill du nominera dig själv eller någon annan sker detta via vår mail: val.sobra@gmail.com

Om posterna vi söker:

FUM:

Är du intresserad av att påverka din och andras studietid genom skolpolitik? Då söker vi ledamöter och suppleanter till FUM!
- FUM står för Fullmäktige och är Örebro studentkårs högst beslutande organ
- Övergripande ansvar för organisationen och verksamheten, beslutar även om ÖS presidium
- Ledamot i FUM innebär att du representerar Sobra och är med och bestämmer i frågor som rör universitetet och studentlivet!
- Suppleant kan man säga är ”vikarie” till ledamöterna, vid behov går de på möten om ledamot inte kan
- 4 åsiktstorg och 4 FUM-möten per läsår, alltså perfekt för dig som vill ha ett engagemang som kräver lite mindre tid!
- Vi söker 3 ledamöter och ett antal suppleanter

GENERAL:
Som general ansvarar du tillsammans med Ellen för att utse superfaddrar och tillsammans med dem planerar introduktionen VT24. Du kommer även hålla i faddermöten, superfaddermöten och delta på qrakamöten tillsammans med de andra kårsektionernas generaler. Ytterligare kommer du bli en del av styrelsen för sobra och delta på möten varannan vecka. Du kommer även delta på ledarskapsutbildningar och hålla i fadderutbildningar. Efter introduktionen VT24 kommer du även planera inför introduktionen HT24. Om detta låter intressant eller om du har fler frågor om generalsrollen kan ni kontakta @introduktionsobra på Instagram.

//Styrelsen❤️❤️

bottom of page